"Geçmişten Günümüze Tüm Yönleriyle Görele", KAYNAKLAR...

Kaynaklar

 

1968 Yılı Köy Envanterlerine Göre Giresun, (yay. Köy İşleri Bakanlığı), Ankara 1968.

1981 Yılı Köy Envanter Etüdlerine Göre Giresun, (yay. Köy İşleri Bakanlığı), Ankara 1981.

50. Yılında Keşap, (yay. Keşap Belediyesi), Trabzon 1995.

Ahmet Refik (Altınay), Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200), İstanbul 1989.

AKBULUT, Ömer, Trabzon, Cumhuriyetten Evvel Tarih ve Valiler, I. Trabzon 1955.

___________, Trabzon Meşhurları Bibliyografisi, Ankara 1970.

___________, ‘’Trabzon Tarihinden Sayfalar’’, Hürses Gazetesi, 27.6.1962.

___________, ‘’Trabzon’a Dair Tarihi Hükümler’’, Hakimiyet Gazetesi, 1.10.1956.

ARSLAN, Mustafa , Görele, Ankara 1973.

ATALAY, Ali, ‘’Şair Ahmet Kaçar’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 251-266.

BALCI, Sezai, ‘’Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Giresun’u Ziyaretleri’’, Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s. 349-354.

BAYRAM, Sadi, ‘’Giresun İli Vakıflarına Toplu Bir Bakış’’, Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s. 365-389.

BEYOĞLU, Süleyman, ‘’Milli Mücadelede Giresun’un Yeri ve Önemi’’, Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s. 209-229.

BOZALİOĞLU, İsmail, ‘’Giresun’da Osmanlı Dönemine Ait Tekke ve Zaviyeler’’, Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s. 391-404.

Bütün Yönleriyle Dereli, (haz. Nurettin Tatar), Ankara 1991.

ÇELİK, Ali, ‘’Giresun’da Mart Kırma Geleneği ve Buna Bağlı İnanmalar’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 401-414.

ÇİÇEK, Seyfullah, Giresunlu Şairler, İstanbul 1997

___________, ‘’Piçoğlu Osman (Gökçe)’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 7 (Mayıs-Haziran-Temmuz 1999), s. 7-11

___________, - KAYA, Sadi, Görele Kuşçulu Köyü, Tüm Yönleriyle/97, İstanbul 1997

ÇOLAK, Nuh, ‘’Görele Kelimesi Üzerine’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 12 (Aralık 1996), s. 28-29

___________, ‘’Sisdağı’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 20 (Kasım-Aralık 1998/Ocak 1999), s. 34-36.

___________, ‘’Sisdağı’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 21 (Şubat-Mart-Nisan 1999), s. 13-14.

___________, ’’Sisdağı’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 22 (Mayıs-Haziran-Temmuz 1999), s. 34-35.

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Giresun, (yay. Giresun Valiliği), Ankara 1998.

DEMİR, Ayla, Görele Ataköy Köyü Halk Kültürü, (Hacettepe Ün. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınlanmamış Bitirme Tezi), Ankara 1999.

Dünden Bugüne/Bütün Yönleriyle Çamoluk, (haz. Recai Akyel), İstanbul 1995.

ELBAN, Aydın, ‘’Fındık’’, Skylife, sayı: 196 (Kasım 1999), s. 80-89.

EMECEN, Feridun, ‘’Giresun’’, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XIV, 78-84.

Espiye Tanıtım Kitabı, (yay. Espiye Belediyesi), Gebze 1999.

Giresun İlçe Müftüleri Albümü, Ankara 1999.

GÖKCEN, Rıfat, Giresun ve Karadeniz Bölgesi, İstanbul 1994.

GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız,- ŞENGÜL, Abdullah, ‘’Geleneksel Türk Kültürü Çevresinde Giresun’da Düğün Adetleri’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 347-372.

___________,-TEKİN, Feridun, ‘’Giresun Halk Takvimi ve Buna Bağlı İnanışlar’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 415-420.

___________,-GÖKŞEN, Cengiz, ‘’Giresun Efsaneleri’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), s. 173-216.

GOLOĞLU, Mahmut, Trabzon Tarihi, Ankara 1975.

Görele Okutma Cemiyeti Nizamnamesi, İstanbul 1953

GÜNAY, Hayrettin, ‘’Görele’nin Kurtuluşu Üstüne’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 16 (Ocak-Şubat-Mart 1998), s. 14-18.

___________, ‘’Giresun Yöresinde Bazı İnanışlar’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 431-436.

___________, ‘’Görele’de Kemençe ve Kemençeciler’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 471-478.

___________, ‘’Karaman’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 22 (Mayıs-Haziran-Temmuz 1999), s. 29.

___________, ‘’Durkaya (Kemal İpşir)’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 22 (Mayıs-Haziran-Temmuz 1999), s. 28-30.

___________,’’Görele Oyunları’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 17 (Nisan-Mayıs-Haziran 1998), s. 5-6.

___________, ‘’Görele Manileri’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 18 (Haziran-Temmuz-Ağustos 1998), s. 17-20.

___________, ‘’Görele Türküleri’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 2, s. 14-18

İMAMOĞLU, A. Yaşar, Görele’de Spor ve Görelespor, (Basılmamış Çalışma)

İNCİRKUŞ, Mehmet, ‘’Görele’de Eski Evleri Yaşamak’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 22 (Mayıs-Haziran-Temmuz 1998), s. 36-37.

İVGİN, Hayrettin, ‘’Giresun Kültüründe Fındık’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, 335-346

KARA, Serdar, ‘’Kuşçulu Köyünü Tanıyalım’’, Görele Belediyesi Haber Bülteni, sayı: 7 (Ekim 2000), s. 5.

KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit, Giresun, Ankara 1984.

Kâtip Çelebi, Cihannüma, İstanbul 1145.

KIDIK, Hanife-DURUKAN, Ünsal, ‘’Unutulmayanlar’’, Giresun Dergisi, sayı: 38 (Mart 1991), s. 34-35.

KURAN, Ercüment, ‘’Cumhuriyet Döneminde Giresun (1923-1980), Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s. 359-363.

LERMİOĞLU, Muzaffer, Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş Hicret Hatıraları, Istanbul 1949.

ÖZ, Fahrettin, Kiraz ve Vişne, Yalova 1998.

ÖZKAYA, Mesut, Giresun’da Spor (1923-1986), Ankara 1987.

ÖZTÜRK, Nihat, ‘’Ahmet Kaçar’la Nostalji’’, Giresun Dergisi, sayı: 146 (Mart 2000), s. 79

___________, ‘’Kudret Köprüsü’’, Yeni Aksu Dergisi, sayı: 7 (Temmuz 1986), s. 23

___________, ‘’Yöremizin Tek Şehitliği Görele’de’’, Giresun Dergisi, sayı: 148 (Mayıs 2000), s. 28

PAMUKOĞLU, Salih Zeki, ‘’Giresun Giyim Kültürü ve Halk Oyunları Giysileri’’, Giresun Dergisi, sayı: 141 (Ekim 1999), s. 56-57.

Şakir Şevket, Trabzon Tarihi, İstanbul 1294.

SARIKOYUNCU, Ali, ‘’Milli Mücadelede Giresunlu Din Adamları’’, Giresun Tarihi Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996), İstanbul 1997, s. 333-342

SARISAMAN, Sadık, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun (1923-1930), İstanbul 1999.

Şebinkarahisar Sevdası, (haz. Hikmet Okuyar), İstanbul 1998,

SERTOĞLU, Mithat, Osmanlı Tarihi Lugatı, İstanbul 1986.

SÜMER, Faruk, Tirebolu Tarihi, istanbul 1992

___________, Çepniler, İstanbul 1992.

___________, ‘’Çepniler’’ Diyanet İslâm Ansiklopedisi, VIII. 269-270.

___________, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul 1999.

TEKİN, Feridun, ‘’Giresun Ağızlarının Anadolu  Ağızları İçindeki Yeri’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 267-275.

TEMEL, Özcan, ‘’Koz Helvası’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 21 (Şubat-Mart-Nisan 1999), s.15-16.

___________, ‘’Haç Dağı’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 17 (Nisan-Mayıs-Haziran 1998). S. 17-18.

Tirebolu, (yay. Tirebolu Belediyesi), İzmir 1996.

Tirebolulu H. [Hüseyin Avni] Alparslan, Trabzon İli Lâz mı Türk mü?, Giresun 1339.

TÜMERKAN, M.Reşat, Trabzon Yöresi El Sanatları, Trabzon 1998

TÜRKYILMAZ, Halil İbrahim, Dünden Yarına Tüm Yönleriyle Eynesil, İstanbul 1995.

UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, IV/I, Ankara 1988.

YILMAZ, Hasan, ‘’Giresun Çoban Kültürü’’, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), İstanbul 1998, s. 151-160.

 

YÜKSEL, Ayhan, ‘’Şakir Şevket’in Trabzon Tarihinde Giresun, Tirebolu, Görele Kazâları ile Zefre Burnu’’, Giresun Dergisi, sayı: 109 (Şubat 1997).

___________, ‘’Savaş Yıllarında Giresun (1914-1922): Sosyal ve Ekonomik Durum’’, Milli Mücadelede Giresun "(Sempozyum 6-7 Mart 1999), İstanbul 1999, s. 233-254.

___________, ‘’Görele’den Çekilen Şükran Telgrafı’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 21 (Şubat-Mart-Nisan 1999), s. 24-25.

___________, ‘’Tirebolulu Hüseyin Avni Alparslan ve Risalesi’’, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı: 105 (Eylül 1995), s. 34-39.

___________, ‘’Geçmişten Cumhuriyete Kadar Görele’’, Giresun Dergisi, sayı: 74 (Mart 1994), s. 16-18.

___________, ‘’84 Sene Önce Şarli Nahiyesi Halkının Görele Kazasına Bağlanmak İstemesi’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 20 (Kasım-Aralık 1998/Ocak 1999), s. 16.

___________, ‘’1311 (1893) Tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesinde Görele Kazası’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 16 (Ocak-Şubat-Mart 1998), s. 13.

___________, ‘’Görele’de Belediye Teşkilatı’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 22 (Mayıs-Haziran-Temmuz 1999), s. 6.

___________, ‘’Görele Kazasında Sel Felaketi’’, Giresun Dergisi, sayı: 122 (Mart 1998), s. 18-19.

___________, ‘’Enver Paşa’nın Yer İsimlerinin Değiştirilmesine Dair Emirnamesi ve Giresun’daki Uygulaması’’, Giresun Dergisi, sayı: 127 (Ağustos 1998), s. 64-71.

___________, ‘’Görele Spor Tarihinden’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 24 (Aralık 1999/Ocak-Şubat 2000), s. 15-16.

___________, ‘’Görele’de İçtimai Hareketler’’, Görele Lisesi Dergisi, sayı: 24 (Aralık 1989/Ocak-Şubat 2000), s. 16-17.

___________, ‘’Giresunlu İstiklâl Harbi Şehitleri’’, Giresun Dergisi, sayı: 151-152 (Ağustos-Eylül 2000), s. 58-63.

___________, ‘’Giresun İli Vakıfları’’, Giresun Dergisi, sayı: 20 (Ocak 1998), s. 31-35.

___________, ‘’Picoğlu Osman’’, Yeni Aksu Dergisi, sayı: 7 (Temmuz 1986), s. 24-25.

 

Kurum ve Kuruluşlar

Görele Belediyesi

Görele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Görele İlçe Tarım Müdürlüğü

Görele Müftülüğü

Görele Nüfus Müdürlüğü

 

Süreli Yayınlar

Çotanak Dergisi

Giresun Dergisi

Görele Belediyesi Gazetesi

Görele Lisesi Dergisi

T.C Kültür Bakanlığı - http://www.kultur.gov.tr

Trabzon Dergisi

 

Sözlü Kaynaklar

ABDAL, Rüsdem

ADA, Aziz, Örnek Mahallesi Muhtarı

AHMETOĞLU, Coşkun, Ünlüce Mahallesi Muhtarı

ARSLAN, Halil, Beyli Mahallesi Muhtarı

ARSLAN, Mustafa

ARSLAN, Mustafa, Tekgöz Köyü Yardımlaşma Derneği Yöetim Kurulu Üyesi

AYDIN, Osman, Hürriyet Mahallesi Muhtarı

BAKKAL, Mahir, Soğuksu Mahallesi Muhtarı

BİLGİ, Adem, Terziali Köyü Muhtarı

BİLİR, Mihriban

ÇAMÇAM, H.Zihni, Türkeli Köyü Muhtarı

ÇELİKTAŞ, Hüseyin, Şahali Köyü Muhtarı

ÇİÇEK, Seyfullah

CİN, Emin, Yeşildere Köyü Muhtarı

ÇINAR, Ahmet, Dereboyu Köyü Muhtarı

ÇINAR, Galip

CINDIK, Halil

CINDIK, Temel, Haydarlı Köyü Muhtarı

ÇOBANOĞLU, Hikmet

ÇOLAK, Mehmet, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı

DALCI, Ömer, Ortaköy Köyü Muhtarı

DÜLGER, Osman Zeki, Kumyalı Mahallesi Muhtarı

EGELİ, Kemal, Arduç Köyü Muhtarı

EKİZ, Halil, Çatak Köyü Muhtarı

EKİZ, Mustafa Aras, Aralıkoz Köyü Muhtarı

EMANET, Alii, Şenlik Köyü Muhtarı

EMANET, Kadem, Şenlik köyü Derneği Başkanı

ERBAŞ, İbrahim, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı

GECİR, Muharrem, Dedeli Köyü Muhtarı

GENÇ, Ahmet, Köprübaşı Köyü Muhtarı

GÖKDEMİR, Hasan, Koyunhamza Köyü Muhtarı

GÖRECİ, Salim, Derekuşçulu Köyü Muhtarı

GÜL, Mustafa, Karlıbel Mahallesi Muhtarı

GÜLŞEN, Abdülkadir, Karadere Köyü Muhtarı

HIDIR, Muharrem, Esenli Köyü Muhtarı

İMAMOĞLU, A. Yaşar

İNCİRKUŞ, Mehmet

İPŞİR, Hasan, Eserli Köyü Muhtarı

İYİBİL, Mehmet, Bozcaali Köyü Muhtarı

KAÇAR, Ahmet

KAÇAR, Talip, Cillioğlu Mahallesi Muhtarı

KAKICI, Ahmet, Obakıran Mahallesi Muhtarı

KARADEMİR, M.Remzi, İsmailbeyli Köyü Muhtarı

KAVRAZ, Ercan, Recepli Köyü Muhtarı

KAVUK, Mustafa, Arduç Köyü Derneği başkanı

KAYA, Ali, Daylı Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı

KAYA, Engin, Yeğenli Köyü Muhtarı

KAYA, Sadi

KICI, Osman, Ortamahalle Muhtarı

KOPAL, Veysel, Güneyköy Köyü Muhtarı

KUĞUOĞLU, Hasan

KURU, Hüseyin, Gültepe Köyü Muhtarı

NEBİOĞLU, Yunus Emre, İnanca Köyü Muhtarı

OK, Kamil, Boğalı Köyü Muhtarı

ÖNDER, Emin

ÖNER, Haşim

ÖNER, Nadi

ÖNER, Temel, Yalıköy Köyü Muhtarı

ÖZDEMİR, Osman, Güvendik Köyü Muhtarı

ÖZTÜRK, Hüseyin, Çatakkırı Köyü Muhtarı

ÖZTÜRK, Nihat

ŞAHİN, Mustafa, Çeşmebaşı Mahallesi Muhtarı

TAVACI, Yusuf

TENK, Mehmet Hürrem, Çiftlik Köyü Muhtarı

TERZİ, Mustafa, Tepebaşı Mahallesi Muhtarı

TOMAK, Nedim, Kaynar Mahallesi Muhtarı

TONYALI, Yakup, Şahinyuva Köyü Muhtarı

TORUN, Ahmet

TOZ, Münip Şaban

TÜFEKÇİ, Temel, Karaburun Köyü Muhtarı

TÜRK, Temel

TURP, Ömer Osman, Akharman Köyü Muhtarı

TÜYSÜZ, Feyzi, Seferli Köyü Muhtarı

URGANCI, E.Ersin

USTA, Hasret

YAMAN, Aydın

YAYLA, Hüseyin, Sağlık Köyü Muhtarı

YILMAZ, Yılmaz, Esenyurt Köyü Muhtarı

YÜKSEL, Ayhan

ZIBIÇ, Zafer, Esenli Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı